Loader Image
Znamo li šta je grafomotorika?

Znamo li šta je grafomotorika?

Grafomotorika predstavlja sposobnost držanja olovke, kao i samo pisanje.  Već od 18.mjeseca rađa se kod djeteta potreba za šaranjem, pisanjem. U tom najranijem uzrastu, dijete drži olovku cijelom šakom, jer mu je tako najlakše. Već od druge godine držanje olovke dobija različite varijante koje dovode vremenom do pravilnog hvata (Slika1.)

Slika 1.

Preduslov za pravilno držanje olovke i prolazak kroz sve faze šaranja, crtanja i pisanja jesu dobro razvijena fina motorika, koordinacija “oko-ruka” i vizuelna percepcija. Za postizanje dobrog držanja olovke potrebno je posegnuti za vježbama mišića šake i prstiju, da bi ih još više ojačali, kako bi dijete bilo sposobno da pravilno drži olovku. Radi navedenog se preporučuje da sa djetetom radite sljedeće vježbice:

-nizanje perli;

– sječenje papira makazama;

– vježbanje vezivanja pertli;

– savijanje i gužvanje papira;

Početne vježbe grafomotorike dijete može vježbati povlačeći linije prstićem po papiru ili čak i prevlačenjem igrački poput dječjeg autića unutar zadanih linija ili pak izrezivanjem datog obrasca  – predlažemo primjere u nastavku. (Slke 2, 3 i 4)

Slika 2.                                             Slika 3.                                           Slika 4.

Vrlo je važno podržati svaku djetetovu aktivnost i potaknuti dijete na samostalno istraživanje, dok kvaliteta konačnog učinka u ovoj fazi nije i ne treba biti važna.

 

Leave a comment