Loader Image

Prof. dr sc. Suzana KUSOVAC SLADOJE

Dr Suzana KUSOVAC SLADOJE je vanr. prof. na Pedagoškom fakultetu (odsjek predškolsko vaspitanje i razredna nastava), katedra za  metodiku nastave muzičke kulture, uže naučno polje muzička darovitost te dugogodišnji saradnik  praktičar u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Diplomirala 2004. na dva smjera – opšta muzička pedagogija i solo-pjevanje, u klasi istaknute primadone Radmile Bakočević. Zvanje magistra nauka stiče 2008. godine, dok je u  2015. godini stekla titulu doktora nauka i postala  treći najmlađi doktorant iz oblasti metodike nastave muzičke kulture na području Republike Srpske. Moderator većeg broja muzičkih radionica (radionice usmjerene  ka otkrivanju, identifikaciji i stimulaciji muzičke darovitosti), intelektualnih usluga nastave klavira i solo-pjevanja. Od svega navedenog najponosnija je titulom MAJKE djevojčice Čarne.

  1. Naučna/umjetnička djelatnost 

–  Alteracije i metodski postupci u radu na opažanju alterovanih  tonova i intoniranju i zapisivanju melodija u proširenom tonalitetu;

Upoređivanje nastavnih planova i  programa osnovne i muzičke škole kroz proces muzičkog opismenjavanja;

Uloga solfeđa u nastavi harmonije, kontrapunkta  i muzičkih oblika;

– Akciono istraživanje u funkciji otkrivanja, identifikacije i stimulacije muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu (doktorska disertacija)

– članak u časopisu „Nastava“ Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske: Improvizacija u nastavi solfeđa, Banjaluka, 2010;

– članak u časopisu „Svarog” u izdanju NUBL-a: Dječije stvaralaštvo u nastavi muzičke   

   kulture, Banjaluka, 2010.

  – članak u časopisu „Svarog” u izdanju NUBL-a: Dijete i ritam, Banjaluka, 2011.

 – naučni članak Srpska kraljevska asocijacija akademika inovatora i naučnika: Inovativni pristup realizacije muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama,  Beograd, 2011;

– SPKD Prosvjeta – časopis „Srpska Vila“: Sevdalinka kao najautentičniji izraz „bosanskog duha”, Bijeljina, 2012; 

– „Svarog“, časopis Nezavisnog univerziteta Banjaluka: Muzičke sposobnosti i način njihovog ispoljavanja u ranoj školskoj dobi, Banjaluka, 2012;

 – Balkanski savez udruženja vaspitača: Otkrivanje i identifikacija muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu, Bijeljina, 2012;

– Savez učitelja Republike Srbije, „Učitelj“: Slušanje – doživljavanje muzike kao nastavno područje na predmetu muzička kultura, Beograd, 2013;

– „Svarog“, časopis Nezavisnog univerziteta Banjaluka: Uticaj vokalne tehnike na stabilnost intonacije kao primarnog činioca učenog pjevanja, Banjaluka, 2013;

– List Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci „Gimnazijalac“ – Muzički vizionar Bosanske krajine, 2015;

– „Učenje i nastava“, Klett društvo za razvoj obrazovanja – Muzička darovitost djeteta – rezultat gena ili povoljnih sredinskih uslova, 2015;

– recenzije stručnih naučnih članaka  „Orfov muzički instrumentarij“ 2010 i „Dječiji horovi“ 2011;

 

UDŽBENICI:

– udžbenik muzičke kulture za gimnazije Katoličkih školskih centara – Muzički vremeplov 1, Comesgrafika, Banja Luka, 2012.

– udžbenik muzičke kulture za gimnazije Katoličkih školskih centara – Muzički vremeplov 2, Comesgrafika, Banja Luka, 2012;

Udžbenici muzičke kulture za gimnazije – namijenjeni su područje Federacije i gimnazija u sastavu Katoličkog školskog sustava „Škole za Europu“.  Udžbenici prihvaćeni od strane Prosvjetno-pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Federacije Bosne i Hercegovine (rješenje: 11-04-38-20100-1/13).

– udžbenik za studente i  učitelje  razredne nastave Metodika nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2010.

Udžbenik prihvaćen od RPZ-a RS i Ministarstva prosvjete i kulture RS (rješenje broj:07.020/610-1108-1/10) u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Namjena udžbenika je široka – od učitelja, studenata pedagoških fakulteta do studenata akademijâ muzičke umjetnosti, obuhvatajući školovanje od I do V razreda.

Mentorstva diplomskih i master radova.

 

  1. Umjetnička – kulturna djelatnost

 

– Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 15. 4. 2003. godine – koncert;

– Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 31. 10. 2003. godine – koncert studenata Muzičke akademije;

– Gimnazija Katoličkog školskog centra, Banja Luka, 23.12.2005. godine – koncert hora i

orkestra;

– Koncert hora i orkestra u katedrali sv. Bonaventure, Banja Luka, 1. 5.2006. godine;

– Završni koncert učenika solo-pjevanja, Matična biblioteka, Istočno Sarajevo, 17. 5.2007.

– Koncert učenika KŠC-a – klavirskog odsjeka i odsjeka solo-pjevanje, prostorije  Gimnazije

KŠC-a, Banja Luka, 16. 4. 2008. godine;

– Božićni koncert, Dvorana Europske akademije, Banja Luka, 23.12.2008;

– II koncert učenika KŠC-a Banja Luka, 26. 5.2009. godine ;

– Dani njemačke kulture, Glossa centar, solo-nastup, Dom kulture Prijedor;

– Dan škole, dvorana  Gimnazije ”Bl. Ivan Merz”, Banja Luka, 2008-2016. godine;

 

Projekti:

  • Muzika za songove za mjuzikl „Petar Pan“ – Dvorana KŠC-a Banja Luka, 8. 5. 2015. (premijera) ; 9. 6. 2015. (repriza);
  • Muzika za dramu ”Antigona” – Dvorana KŠC-a Banja Luka, 8. 5. 2016.
  1. Stručna djelatnost

 

– Muzički projekat u Hanoveru, „Predstavljanje bosanskohercegovačke  tradicije”, 7. 3.2009. Kirche St. Heinrich, Hannover;

– Član žirija u kategoriji solo-pjevanja, 2007. godine;

– Priznanje za osvojenu III nagradu učenika na XIV takmičenju muzičkih škola Republike Srpske,

Banja Luka, 31. 3.2007. godine;

– Stručno usavršavanje Republičkog pedagoškog zavoda RS, 20. 9.2006.

– Stručno usavršavanje, radionica: „Komunikacija i medijacija u razredu”, Sarajevo, 12. 4.2008.

– Stručno usavršavanje, radionica: „Preko pjesme do nota”, Banja Luka, 28. 3.2009.

– Radionica MENSA  NTC sistem učenja, Nikola Tesla Centar, Beograd, 2009.

– Stručno usavršavanje Sustava katoličkih škola za Europu 2011, 2012, 2015, 2017. god.

 

– Balkanski savez udruženja vaspitača / međunarodna stručna konferencija – izlaganje teme: Otkrivanje I identifikacija muzičke darovitosti u predškolskom uzrastu;

  • Predstavljanje Pestolaci programa Savjeta Evrope: izazovi i perspektive, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, 2013;
  • Recenzent za radove iz oblasti muzike za časopis „Učenje i nastava“, Klett društvo za razvoj obrazovanja;

 

  1. Pohvale i priznanja

 

– Pohvala „Vojin Komadina” za izuzetan uspjeh postignut u nastavnoj 2002/2003. godini;

– Pohvala “ Vojin Komadina” za izuzetan uspjeh postignut u nastavnoj 2003/2004. godini;

– Priznanje za osvojenu III nagradu učenika na XIV takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, Banja Luka, 31. 3.2007. godine;

– certifikat I simpozijuma inovacionih istraživanja –  Srpska kraljevska asocijacija akademika inovatora i naučnika;

– certifikat za učestvovanje na seminaru I Naučno-stručne konferencije BAPTE na temu: Savremeno obrazovanje i kompetencije vaspitača;

– certifikat za napredovanje u zvanje mentor – Sustav katoličkih škola za Europu;

– Zahvalnica za učešće na božićnom koncertu potpredsjednika RS, Banski dvor, Banja Luka, 20. 12. 2007. godine;

– Zahvalnica za učešće na božićnom koncertu potpredsjednika RS, Banski dvor, Banja

Luka, 19.12.2008. godine;

– Zahvalnica za učešće i ravnanje školskim horom i orkestrom KŠC-a na božićnom koncertu potpredsjednika RS, Banski dvor, 20.12.2009;

– Zahvalnica za učešće i ravnanje školskim horom i orkestrom KŠC-a na božićnom koncertu potpredsjednika RS, Banski dvor, 17.12.2011;

–  Priznanje JU Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Banja Luka, za osvojenu nagradu na konkursu „Kutak za muzički trenutak“, za napisanu muziku za pjesmu „Ruke prijateljstva“ (2014);

– Zahvalnica Banjalučke biskupije za desetogodišnji dragocjeni doprinos rastu i razvoju Opće gimnazije KŠC-a (2015);

– Zahvalnica Opće gimnazije KŠC-a za velikodušnu potporu radu i uspješnom razvoju škole (2015);

Leave a comment