Loader Image

Poštovani roditelji,

dobro došli na blog Teta-Cuvalica.com!

 

U želji da prenesem i podijelim svoje dugogodišnje iskustvo u pedagoškoj praksi, kao plod višegodišnjeg rada na Pedagoškom fakultetu, saradnje sa vrtićima i osnovnim školama,  profilišući izlazni  kadar – dipl. vaspitače i  profesore razredne nastave, nastaje, kao plod takvog rada specijalizovana agencija Teta-Čuvalica.com.

Iz ugla majke šesnaestomjesečne djevojčice  (moje divne Čarne!) odlučih da svaki trenutak, opravdan sa stanovišta nauke, utkam u njen razvojni put. Još dok se razvijala u stomaku, provjeravajući postavljene hipoteze u doktorskoj disertaciji, mogu reći da je to malo biće zvano Čarna, već i tada činila dio maminog eksperimentalnog naučnog pokusa.

Mnoga istraživanja ljudskog mozga upućuju na značajan period početnih koraka razvojnog puta, kao i razvoj mozga u prve tri godine života. Naime, psihološki razvoj mozga  završen je već sa 85% do treće godine života, a misaona sposobnost i sposobnost učenja sa 60% do četvrte  godine života, što znači da čitav ljudski život u pogledu spoznajnih i misaonih sposobnosti, dominantno zavisi o razvoju ljudskog mozga u najranijem životnom dobu. U tom najvažnijem razdoblju ljudskog života, najčešće niko nema onoliko vremena za dijete koliko je njemu potrebno te je jasno da vrijeme, koje dijete provede u prisutnosti ili odsutnosti roditelja, uz „baka servis“, odabranu Tetu-Čuvalicu ili Tetu iz vrtića, mora biti pažljivo procijenjeno i usmjereno. Želeći i trudeći se da na najbolji način svoje slobodno vrijeme sa Čarnom izgradim kroz edukativnu igru, osmijeh i prirodno okruženje – naš dom, nastaje ideja da sve korake, iskustva i savjete, podijelim sa vama, poštovaocima dječijeg osmijeha, njihove beskrajne ljubavi koju znaju da uzvrate i neograničene slobode i spontanosti u razvoju.

Kako bismo u potpunosti ispratili sve razvojne periode maminih i tatinih glavnih junaka svih dnevnih priča, bakinih i dedinih maza, u tim smo uključili i interesantne teme koje nam donosi i stručni tim saradnika Agencije.

U želji da nas pratite i sa nama podijelite svoja iskustva i očekivanja od strane kreatora Bloga,

Svako dobro želi,

Suzana  

Teta-Cuvalica.com

Leave a comment