Loader Image

MAJA – 31 godina (Banja Luka, Gradiška)

Završila Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju  u Beogradu.

Po zanimanju master defektolog – logoped, diplomirani defektolog – logoped, reedukator psihomotorike sa radnim iskustvom u prosvjeti. Trenutno zaposlena u OŠ ”Vasa  Čubrilović ” Gradiška.

Za sebe mogu reći da posjedujem osobine kao što su tačnost, profesionalnost u poslu, pridržavanje dogovora, poštovanje privatnosti porodice.

 

 Radno iskustvo :

Centar ”Sunce” u Prijedoru  (2011-2013) – odradila pripravnički staž i položila stručni ispit. Radila na poslovima nastavnika defektologa , zatim individualne logopedske tretmane  te individualne tretmane senzorne integracije i stimulacije u senzornoj sobi.

Član stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u OŠ  “Branko Ćopić” u Prijedoru za školsku 2012/2013. godinu, OŠ “Ivo Andrić”, “Desanka Maksimović” i “Milan Rakić” u Banjaluci za školsku 2013/2014. godinu, kao i  OŠ “Miloš Crnjanski” i “Milan Rakić” u Banjaluci za školsku 2015/2016. godinu.

 Učestvovala u projektu Javnog fonda za dječiju zaštitu “Socijalizacija djece Republike Srpske“, Kumbor 2013. godine.

Učesnik projekta „ Škola otvorenih vrata”, koji se pod pokroviteljstvom Fonda otvoreno društvo iz Sarajeva , realizovanog školske 2012/2013.  godine u Centru  ”Sunce” u Prijedoru.

Radila  u JU Centar “Zaštiti me”,  Banja Luka (školska 2015/2016.)

Stručno usavršavanje *Prošla obuke  za rad na računaru, obuke za  primjenu DSP tehnologije u logopediji  i iz oblasti senzorne integracije, inkluzivnog obrazovanja u praksi, grupnog saavjetodavno-instruktivnog rada, kliničke problematike kod djece sa posebnim potrebama, oblasti uloge defektologa i logopeda u inkluzivnom obrazovanju i iz oblasti specifičnih smetnji u učenju: disleksije, disortografije, disgrafije, dispraksije I diskalkulije. Završila   edukaciju iz opšte  reedukacije psihomotorike i relaksacije 2013. godine,  edukaciju za specifičnu reedukaciju psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom 2014. godine na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.