Loader Image

JOVANA – 26 godina (Banja Luka)

Po zanimanju master defektolog logoped. Znanje stekla na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smjer logopedija.

Znanje i iskustvo u logopedskom i defektološkom radu sticala u zdravstvenim kao i prosvjetnim ustanovama.

Logopedski rad podrazumijeva individualni pristup svakom djetetu, kao i korišćenje terapijskih tehnika koje su prilagođene patologiji (razvojni jezički poremećaji, gnosogena patologija, pervazivni razvojni poremećaji, poremećaji fluentnosti govora) koje dijete ima.

 

 

Stručno usavršavanje:

*Seminaro temi: Disleksija, disgrafija i disortografija (2013);

*Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija (2014 – 2015);

*Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom (2014 – 2015);

* Seminar na temu: “Kako razvijati potencijale kod djece” (2015);

* Intenzivni 40-časovni bazični Montesori kurs (2015);

* Druga konferencija DIR-Floortime (2016);

Lične osobine: Kreativna (osmišljava razne vježbe i igre sa djecom) Odgovorna (završava sve poslove sa maksimalnom predanošću) Komunikativna i otvorena prema drugim ljudima