Loader Image

DUŠICA –  34 godine  (Banja Luka)

Po zanimanju diplomirani pedagog. Najviše ima iskustva u radu sa djecom uzrasta 2-4 godine. Poznaje rad kako sa predškolskim uzrastom, tako i osnovnoškolskim i srednjoškolskim uzrastom (srednja škola – rad sa maloljetničkom delinkvencijom, pružanje psihičke pomoći). Pomoć u radu sa djecom sa manjim poteškoćama u razvoju.

 

*Pristaje na nadzor uz Baby monitor.

Usluge prevoza

Usluge prevoza

Za sebe kaže da je: Vedra i zanimljiva osoba koja istinski uživa u kontaktu sa ljudima  i radu sa djecom. Spretna i u potpunosti posvećena preuzetim odgovornostima. Aktivan slušalac i vješta u rješavanju konflikata. Posjedujem visok nivo lojalnosti Agenciji Teta-Čuvalica.com (potpuna zaštita povjerljivih podataka agencije i klijenata  sa kojima dolazim u kontakt).”

 

Radno iskustvo:

Povremeni rad vaspitača predškolske ustanove u državnim i privatnim vrtićima na području Banjaluke

Vaspitač u Vaspitno-popravnom domu KPZ “Tunjice” (2008-2011)

 

Stručno usavršavanje:

*Uvjerenje o učešću na edukaciji na temu “Postupanje sa maloljetnicima i djecom u krivičnom postupku”,

Ambasada Republike Italije u kooperaciji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske

*Položen stručni ispit za rad u Ministarstvu pravde

Dodatne kvalifikacije: * Poznavanje rada na računaru (word, windows, excell, internet) i sposobnost kreiranja Power Point prezentacija *Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – iskusan vozač  (vlastito vozilo) *Osnovno znanje engleskog jezika *Kreativnost u radu sa djecom *Spretnost u pokaznoj nastavi *Organizovanost, spretnost, urednost