Loader Image
Danas si mi mnogo pomogao/pomogla. Hvala ti!

Danas si mi mnogo pomogao/pomogla. Hvala ti!

Оbavljanje kućnih poslova ne voli niko. Onda nije ni čudo što djeca pokušavaju da ih izbjegnu, zajedno sa kupanjem, pranjem zuba i ostalim aktivnostima koje im odvlače vrijeme od igre.

Upravo zbog toga je sticanje nekih osnovnih higijenskih navika i usvajanje obaveze pomaganja u kući jedan od najvećih izazova roditeljstva. U nastavku izdvajamo tri korisne igre iz priručnika „Krugovi prijateljstva“,  kojima se dijete uči brojnim stvarima, u izdanju Kreativnog centra.

  1. DANAS SI MI MNOGO POMOGAO/POMOGLA. HVALA TI!

Ova aktivnost predstavlja način na koji roditelji mogu da pohvale svoje dijete prilikom obavljanja kućnih poslova. Prvo treba pomoći djetetu da nacrta svoj dlan s raširenim prstima (napraviti barem pet crteža). Svaki put kada dijete nešto pomogne u kući, roditelj treba da izvadi crtež sa naslikanim dlanom, stavi ga na vidno mjesto i na njemu zapiše u čemu je dijete toga dana pomoglo. Nagrada je poljubac, pohvala, zagrljaj i riječi: „Danas si mi mnogo pomogao/pomogla. Hvala ti!“.

  1. DNEVNI RASPORED AKTIVNOSTI

Članovi porodice imaju zadatak da zajedno sa djecom naprave dnevni raspored aktivnosti (prikazati  slikovno redoslijed obavljanja aktivnosti).

MOGUĆI POSLOVI ZA DJECU

BRIGA O SEBI

Obavlja poslove u toaletu

OSTALI POSLOVI

Odlazi u kupovinu sa mamom i tatom

Slači se,  oblači se, obuva Pomaže  pri  kupanju bebe, dodaje flašicu, pelenu
Bira odjeću Postavlja sto, rasprema sto
Sklanja igračke Pomaže  pri pravljenju kolača, slaganju veša

 

  1. IGRE PO SLOBODNOM IZBORU PO CENTRIMA INTERESOVANJA

– Kako izgleda jedan dan u tvojoj porodici,

– Šta radim sam a šta sa drugima,

– Dramska igra na temu: Predstavljanje šta ko radi u kući.

 

I ne zaboravite, sve dok obavljanje kućnih poslova koristite kao kaznu, imaćete dijete koje ne želi da sarađuje.

Leave a comment