Loader Image

Da li smo načinili pravi izbor u odabiru igračke? Kako odabrati igračku?

Poštovani roditelji,

U današnjem blogu se bavimo pitanjima koja često postavljamo sebi: Da li smo načinili pravi izbor u odabiru igračke? Kako odabrati  igračku?

 

 

Bilo da igračku kupujete za vlastitio dijete ili kao poklon za nekog drugog mališana,  korisno je pridržavati se određenih smjernica. Najvažnije je da igračka odgovara djetetovoj dobi! Neprikladna igračka ne samo da neće ispuniti svoju svrhu, već može ugroziti djetetovo zdravlje, dok će se kvalitetnim odabirom djetetu omogućiti da uspješno razvija svoje potencijale.

S obzirom na razvojne potrebe i sposobnosti djeteta,  prva djetetova igračka obično je neka lagana zvečkica ili šuškalica. Važno je da ona bude stimulativna, no prije svega sigurna za dijete. Birajte igračke jarkih i kontrastnih boja, koje kod djeteta bude znatiželju, navode ga na interakciju te mu kreiraju svojevrsne izazove. Uz takve igračke dijete će razvijati motoriku, čula ali i komunikacijske sposobnosti.

Kako dijete raste tako i igračke postaju sve složenije, no njihova funkcija uvijek ostaje ista: poticati razvoj različitih vještina i znanja.

Prilikom odabira igračke za dijete roditelji, osobe koje kupuju igračku, vode računa o nekoliko stvari. Jedna od najbitnijih stvari –kako ističe psiholog – jeste da igračka bude primjerena dobi djeteta što nam nekada savjetuju proizvođači sa onim brojevima koje pišu na kutijama. No ipak je važnost toga uvidjeti šta zapravo dijete kojem je igračka namijenjena voli i šta ga to veseli.

Sama igračka djetetu može privući pažnju na neko vrijeme i zapravo ga animirati dok dijete ne isproba sve funkcije te igračke i dok ne iskoristi maštu i kreativnost za različitu upotrebu te igračke. Ipak ono što će najviše djetetu držati pažnju na nekoj igri igračke aktivnosti je upravo ako tu aktivnost dijeli sa nekom sebi važnom osobom: bilo da je to braco, seka, roditelji ili prijatelji. Ne zaboravite da  će uvijek djetetu biti najdraži zapravo taj odnos koji se događa dok se  koristi ta igračka – ističe naš psiholog.

Igračke djeci mogu služiti za različite stvari, ne samo za zabavu, već koristeći igračke djeca uče o sebi, uče o svijetu oko sebe i ne samo da će kroz igračke proživljavati samo ugodne emocije, radosne trenutke,  igračka nekada treba za utjehu, da uz pomoć igračke izraze ljutnju ili neki svoj neugodan osjećaj… jer ne zaboravite,  poenta igračke je mnogo više od zabave i animacije djeteta.

Leave a comment