Loader Image

BOGDANA– 24 godine (Banja Luka)

Završila Filozofski fakultet, odsjek predškolsko vaspitanje, 2014 godine. Radno iskustvo stekla volontirajući u JU Centar za predskolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka (vrtić Bambi), nakon čega je položila stručni ispit. Kroz prethodno iskustvo u radu sa djecom stekla je dobre komunikacijske vještine i sposobnost da predstavi svoje ideje i kreativnost, ali želja je da se stalno usavršava i da postane dio tima gdje može da prenese svoja znanja koja je stekla u toku studiranja.

 

Radno iskustvo:

– Pripravnički staž u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, dječiji vrtić “Bambi” Banja Luka;
– Usluge čuvanje djece jasličkog uzrasta

Dodatne sposobnosti: *  znanje engleskog jezika (odlično)* znanje njemačkog jezika (početni nivo)* poznavanje rada na racunaru ( WORD WINDOWS EXCELL INTERNET), sposobnost kreiranja POWER POINT   prezentacija* posjeduje vozačku dozvolu B kategorije

Kao iskustvo ističe intenzivan rad sa djecom uzrsta jasličke dobi ali i rad sa mališanima uzrasta 3-6 godina.
Komunikativna, iskrena, spremna za saradnju. Odgovorna, uvijek vedra i nasmijana. “Volim da pomažem drugima. Poštujem ličnost djeteta i roditelja. Rad sa djecom me ispunjava zbog toga što djeca nemaju zle namjere. Svakom djetetu prilazim sa mnogo ljubavi jer da bi se nešto radilo treba raditi sa ljubavlju i imati čvrstu volju i želju za rad.”

* Pristaje na nadzor uz Baby monitor